Logo UGENT

Universiteit Gent
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Decaan: Prof. Dr. Freddy Mortier (Freddy.Mortier@UGent.be)
Homepage: http://www.flwi.ugent.be/

1. Vakgroep Archeologie

Homepage : http://www.archaeology.ugent.be/

Prof. Dr. Arjen Bosman (Arjen.Bosman@UGent.be), Lecturer, Provincial-Roman Archaeology
Dr. Wim De Clercq (w.declercq@UGent.be), Assistent Provincial-Roman and Historical Archaeology

Prof. Dr. Roald Docter (Roald.Docter@ugent.be), Senior Lecturer, Greek Archaeology
Prof. Dr. Frank Vermeulen (Frank.Vermeulen@ugent.be), Full professor, Roman and Classical Archaeology
Dr. Patrick Monsieur (Patrick.Monsieur@ugent.be), Assistant Classical Archaeology

2. Vakgroep Geschiedenis

Homepage: http://www.ugent.be/lw/geschiedenis/

Prof. Dr. Peter Van Nuffelen (Peter.VanNuffelen@ugent.be), Senior Lecturer, Late Antiquity
Prof. Dr. Koenraad Verboven (Koen.Verboven@ugent.be), Lecturer
Prof. Dr. Arjan Zuiderhoek (andriesjohan.zuiderhoek@ugent.be), Lecturer, Roman East

Prof. Dr. Robert Duthoy (Robert.Duthoy@ugent.be), Honorary Professor, Roman Social History
Prof. Dr. Dorothy Pikhaus (Dorothy.Pikhaus@vub.ac.be), Honorary Professor, Latin Epigraphy
Prof. Dr. Johnny Devreker (Johnny.Devreker@ugent.be), Professor Emeritus, Prosopography ; Pessinus-Studies

3. Letterkunde - Taalkunde

Letterkunde: http://www.letterkunde.ugent.be/
Taalkunde: http://www.taalkunde.ugent.be/

Prof. Dr. Marc De Groote (Marc.DeGroote@UGent.be), Oudgriekse taalkunde
Prof. Dr. Gunnar De Boel (Gunnar.DeBoel@UGent.be), New Greek
Prof. Dr. Freddy Decreus (Freddy.Decreus@UGent.be), Mythologie, Receptiegeschiedenis
Prof. Dr. Kristoffel Demoen (Kristoffel.Demoen@UGent.be), Oud- en Byzantijns Griekse letterkunde
Prof. Dr. Mark Janse (Mark.Janse@UGent.be), Ancient, Byzantine and Mondern Greek

Prof. Dr. Wilhelmus Verbaal (Wim.Verbaal@UGent.be), Late Oudheid, 12de eeuw, Latinitas Perennis
Prof. Dr. Wolfgang de Melo (Wolfgang.deMelo@UGent.be), Archaic Latin
Dr. Yanick Maes (Yanick.Maes@UGent.be), Assistent, Latijnse Letterkunde van de Oudheid

Dr. Koen De Temmerman (Koen.DeTemmerman@UGent.be), Lecturer FWO : Antieke literatuur en retoriek.
Homepage: http://users.ugent.be/~kdtemmer
Dr. Jan Nelis (Jan.Nelis@UGent.be), Reception history, FWO

4. Vakgroep Talen en culturen van het nabije Oosten en Noord Afrika

Homepage: http://www.neareast.ugent.be/index.php?id=69&type=content

4.1. Onderzoekseenheid Assyriologie:

Homepage: http://www.neareast.ugent.be/index.php?id=8&type=content

Prof. Dr. Michel Tanret (Michel.Tanret@UGent.be), Head of department, Research unit Assyriologie
Dr. Katrien De Graef (Katrien.DeGraef@UGent.be), Researcher FWO Vlaanderen, Assyriologie
Dr. Jan Walstra (Jan.Walstra@UGent.be), Researcher FWO Vlaanderen, Assyriologie
Dr. Hermann Gasche (hermann.gasche@ugent.be), Researcher, Assyriologie

4.2. Onderzoekseenheid Archeologie

Homepage: http://www.neareast.ugent.be/index.php?id=7&type=content

Prof. Dr. Ernie Haerinck (ernie.haerinck@ugent.be), Archeologie van het Nabije Oosten

5. Vakgroep Wijsbegeerte en moraalwetenschap

Homepage: http://www.philosophy.ugent.be/

Prof. Dr. Johan Braeckman (Johan.Braeckman@UGent.be), Ancient Philosophy and Reception
Prof. Dr. Marc De Mey (Marc.DeMey@UGent.be), Aristoteles
Prof. Dr. Danny Praet (Danny.Praet@UGent.be), Ancient Philosophy and Religious Studies
Prof. Dr. Gertrudis Van de Vijver (Gertrudis.Vandevijver@UGent.b), Psychology and Philosophy ; director of the Centre for Critical Philosophy

Centrum voor Logica and en wetenschapsfilosofie : http://logica.ugent.be/centrum/members/members.php
Centre for Critical Philosophy : http://www.criticalphilosophy.ugent.be/