Logo KUL

Katholieke Universiteit Leuven

1. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Decaan: Prof. Dr. Luk Draye (Luk.Draye@arts.kuleuven.be)
Website: http://www2.arts.kuleuven.be/

1.1. Onderzoekseenheid Archeologie

Prof. Dr. M. Lodewijckx (Marc.Lodewijckx@arts.kuleuven.be), Archeologie van West-Europa, vanaf de Bronstijd tot de hedendaagse periode
Prof. Dr. J. Poblome (Jeroen.Poblome@arts.kuleuven.be), Oostmediterrane wereld, Sagalassos-project
Prof. Dr. I. Schoep (Ilse.Schoep@arts.kuleuven.be)
Prof. Dr. J. Van Heesch (Johan.vanHeesch@arts.kuleuven.be), numismatiek
Prof. Dr. Ph. Van Peer (Philip.vanPeer@ees.kuleuven.be), prehistorie
Prof. Dr. M. Waelkens (Marc.Waelkens@arts.kuleuven.be), Oostmediterrane wereld, Sagalassos-project
Dr. I. Jacobs (Ine.Jacobs@arts.kuleuven.be), Sagalassos-project

1.2. Onderzoekseenheid Griekse Studies

Prof. Dr. L. Isebaert (Lambert.Isebaert@arts.kuleuven.be)
Prof. Dr. C. Macé (Caroline.Mace@arts.kuleuven.be)
Prof. Dr. G. Roskam (Geert.Roskam@arts.kuleuven.be), Socrates reception, middle Platonism, Hellenistic Philosophy
Prof. Dr. P. Van Deun (Peter.vanDeun@arts.kuleuven.be), Byzantium, Griekse patrologie
Dr. R. Ceulemans (Reinhart.Ceulemans@arts.kuleuven.be)
Dr. T. Van Hal (Toon.vanHal@arts.kuleuven.be), Historiografie van de vergelijkende taalkunde, taalkunde bij de humanisten
Dr. L. Van Hoof (Lieve.vanHoof@arts.kuleuven.be)
Dr. I. De Vos (Ilse.Devos@arts.kuleuven.be)
Dr. E. Gielen (Erika.gielen@arts.kuleuven.be)

1.3. Onderzoekseenheid Latijnse literatuurstudie

Prof. Dr. J. Papy (Jan.papy@arts.kuleuven.be)
Prof. Dr. G. Partoens (Gert.Partoens@arts.kuleuven.be)
Prof. Dr. D. Sacré (Dirk.Sacre@arts.kuleuven.be)
Prof. Dr. T. Van Houdt (Toon.vanHoudt@arts.kuleuven.be)

1.4. Onderzoekseenheid Nabije Oosten Studies

Prof. Dr. J. Bretschneider (Joachim.Bretschneider@arts.kuleuven.be), Archaeology of Mesopotamia, Syria and Palestine, excavations Tell Beydar, Tell Tweini
Prof. Dr. P. Van Hecke (Pierre.vanHecke@arts.kuleuven.be), regio Syro-Palestina
Prof. Dr. K. Van Lerberghe (Karel.vanLerberghe@arts.kuleuven.be), regio Syro-Mesopotamië, opgravingen Tell Tweini
Prof. Dr. H. Willems (Harco.Willems@arts.kuleuven.be), Egyptologie, opgravingen Deir al-Barsja
Dr. T. Boiy (Tom.Boiy@arts.kuleuven.be), Hellenistisch Babylonië, vroeghellenistische chronologie
Dr. M. De Meyer (Marleen.DeMeyer@arts.kuleuven.be), opgravingen Deir al-Barsja
Dr. R. Preys (Rene.Preys@arts.kuleuven.be), Ptolemeïsch Egyptisch

1.5. Onderzoekseenheid Oude Geschiedenis

Prof. Dr. W. Clarysse (Willy.Clarysse@arts.kuleuven.be), Studie van de multiculturele maatschappij van Grieks-Romeins en Byzantijns Egypte op basis van tweetalige papyrusarchieven. Uitgave van Griekse en demotische papyri. Prosopografische studies.
Prof. Dr. M. Depauw (Mark.Depauw@arts.kuleuven.be), Egypte in de Grieks-Romeinse periode (Egyptische namen, identiteitsvorming en persoonlijke identificatie)
Prof. Dr. S. Schorn (Stefan.Schorn@arts.kuleuven.be), antieke historiografie
Prof. Dr. K. Vandorpe (Katelijn.Vandorpe@arts.kuleuven.be), Egypte in de Grieks-Romeinse periode, laat-antieke periode
Dr. A. Meeus (alexander.meeus@arts.kuleuven.be), hellenistische geschiedenis (Alexander en de diadochen), antieke historiografie (Diodorus van Sicilië)
Dr. B. van Beek (Bart.vanbeek@arts.kuleuven.be)
Dr. H. Verreth (Herbert.Verreth@arts.kuleuven.be)

1.6. Onderzoekseenheid Tekst en interpretatie

Prof. Dr. L. Van der Stockt (Luc.vanderStockt@arts.kuleuven.be), Griekse literatuur, Plutarchus

1.7. Instituut Klassieke Studies

Website: http://www.arts.kuleuven.be/IKS/ned/deelnemers.html

2. Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

Decaan: Prof. Dr. Antoon VANDEVELDE (antoon.vandevelde@econ.kuleuven.be)
Website: http://www.hiw.kuleuven.be/ned/

2.1. De Wulf-Mansioncentrum voor Antieke, Middeleeuwse en Renaissancefilosofie

Prof. Dr. R. Friedman (Russell.Friedman@hiw.kuleuven.be)
Prof. Dr. C. Steel (Carlos.Steel@hiw.kuleuven.be), antieke filosofie
Prof. Dr. G. Van Riel (Gerd.vanRiel@hiw.kuleuven.be), Plato en neoplatonisme, Augustinus
Dr. P. De Leemans (Pieter.deLeemans@hiw.kuleuven.be), Aristoteles en middeleeuwse receptie van Aristoteles

3. Faculteit Godgeleerdheid

Decaan: Prof. Dr. Lieven Boeve (Lieven.Boeve@theo.kuleuven.be)
Website: http://www.theo.kuleuven.be/page/nl/

3.1. Onderzoekseenheid Bijbelwetenschap

Prof. Dr. R. Bieringer (Raimund.Bieringer@theo.kuleuven.be), Biblical Hermeneutics, Biblical Greek
Prof. Dr. B. Doyle (Brian.Doyle@theo.kuleuven.be), Biblical Hebrew, Hebrew Bible and Metaphor, Hebrew Bible and Gender, Hebrew Bible and Post-Colonial Exegesis
Prof. Dr. F. Garcia Martinez (F.Garcia.Martinez@theo.kuleuven.be), Dode Zee Rollen, Aporiefen en Pseudepigrafen, Joodse literatuur van de periode van de Tweede Tempel, Oude en Nieuwe Testament, Targumim, hellenistische Jodendom
Prof. Dr. B. Lemmelijn (Benedicte.Lemmelijn@theo.kuleuven.be)
Prof. Dr. E. Tigchelaar (Eibert.Tigchelaar@theo.kuleuven.be), Dode-Zeerollen en Qumran, Na-exilische literatuur van het Oude Testament / Hebreeuwse Bijbel,Apocriefen en Pseudepigrafen.
Prof. Dr. G. van Belle (Gilbert.VanBelle@theo.kuleuven.be)
Prof. Dr. P. Van Hecke (Pierre.VanHecke@theo.kuleuven.be)
Prof. Dr. J. Verheyden (Jos.Verheyden@theo.kuleuven.be)
Prof. Dr. M. Vervenne (Marc.Vervenne@theo.kuleuven.be), tekstvormen van de Hebreeuwse bijbel en haar oude vertalingen, Oud-Hebreeuwse taalkunde, methodologie en hermeneutiek van de Bijbelkritiek, literaire kritiek en redactiegeschiedenis van de Hebreeuwse bijbel, Pentateuch en Deuteronomistische geschiedenis
Dr. D. Kurek (Dominika.Kurek@theo.kuleuven.be)

3.2. Onderzoekseenheid Geschiedenis van Kerk en Theologie

Prof. Dr. R. Faesen (Robertus.Faesen@theo.kuleuven.be)
Prof. Dr. W. François ((Wim.Francois@theo.kuleuven.be)
Prof. Dr. L. Gevers (Lieve.Gevers@theo.kuleuven.be)
Prof. Dr. L. Kenis (Leo.Kenis@theo.kuleuven.be)
Prof. Dr. M. Lamberigts (Mathieu.Lamberigts@theo.kuleuven.be)
Prof. Dr. J. Leemans (Johan.Leemans@theo.kuleuven.be), vroegchristelijk martelaarschap, vroegchristelijke preken en geschiedenis van de vroegchristelijke liturgie, sociale ethiek van de vroegchristelijke auteurs (woeker, bezit, slavernij), triniteitstheologie, Athanasius van Alexandrië, Gregorius van Nyssa, patristische exegese
Prof. Dr. H. Teule (Hermanus.Teule@theo.kuleuven.be)
Dr. A. Dupont (Anthony.Dupont@theo.kuleuven.be)
Dr. K. Schelkens (Karim.Schelkens@theo.kuleuven.be)