Philia is een initiatief voor de interdisciplinaire uitwisseling van wetenschappelijke informatie voor onderzoekers, lesgevers en studenten in België die zich bezighouden met de antieke mediterrane wereld (in de brede zin van het woord) en haar erfenis.

Concreet gaat het over een website die de huidige wetenschappelijke activiteiten op het gebied van de studie van de antieke mediterrane wereld groepeert en een gemeenschappelijke elektronische postbus waarop alle geïnteresseerden zich gratis kunnen inschrijven door een simpele aanvraag (link “lid worden”). Leden kunnen alle informatie over wetenschappelijke activiteiten (colloquia, seminaries, lezingen, onderzoeksprojecten, doctoraatsverdedigingen), publicaties (boeken, tijdschriften), jobaanbiedingen of andere activiteiten van gemeenschappelijk belang die georganiseerd worden door een Belgische universitaire instelling of de daaraan verbonden personen, ontvangen en verspreiden.

Zoals u ongetwijfeld al hebt kunnen constateren, gebeurt het zelden dat informatie over de wetenschappelijke activiteiten van wetenschappers aan de diverse universitaire instellingen in België, hoe beperkt in aantal ook, vrijelijk circuleert. Een betere kennis van het werk van de anderen en een gezamenlijke dialoog via deelname aan de wetenschappelijke activiteiten elders georganiseerd leidt nochtans tot wederzijdse verrijking.

Elk van de wetenschapstakken die zich, geheel of gedeeltelijk, met de studie van de Oudheid bezighoudt, heeft zijn eigen uitgangspunten en methoden. Elke studie heeft dan ook enkel baat bij kennis van de methoden en resultaten van de andere disciplines. Interdisciplinariteit is vandaag een absolute voorwaarde voor ons wetenschappelijk onderzoek. De initiatiefnemers van Philia, elk van een verschillende wetenschapstak verbonden met een andere Belgische universiteit, willen hiertoe een bijdrage leveren onafhankelijk van hun instelling en zonder winstoogmerk. Daartoe hebben ze methoden gezocht om een interdisciplinaire en interuniversitaire communicatie in België tot stand te brengen.